Rođen 1966. u Drvaru.

Diplomirao je Likovne umjetnosti, izborni kolegij slikarstvo,

na Pedagoškom fakultetu u Rijeci 1990. godine. 

Boravio je na 2 Artist-in-residence programa: U Kairu 1997. i u Parizu 2016.

 

Od 2000 - 2006. godine profesor je u Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci.

Volontirao je kao predsjednik HDLU-a Rijeka 2003/2004. godine.

 Kao Viši umjetnički suradnik predavao slikarstvo na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci 2009/2010.

 

Do sad je izlagao na više od 40 samostalnih izložbi te na brojnim skupnim, žiriranim i 

selektiranim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Predstavljao je suvremenu Hrvatsku likovnu scenu u Italiji, Njemačkoj, Finskoj, Egiptu, Mađarskoj, Austriji, Makedoniji, BiH i Francuskoj.

 

Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja.

Radovi mu se nalaze u u zbirkama MMSU u Rijeci, u grafičkoj zbirci MSU Zagreb i

NSK Zagreb te u brojnim privatnim zbirkama u zemlji i inozemstvu.

 

Član je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.

Živi i radi u Zagrebu.